085 - 051 6051

De Eikenprocessierupsen zijn vervelend plaagdieren die relatief vaak in Nederland te vinden zijn. De Eikenprocessierupsen zijn naast vervelend ook een gezondheidsrisico voor mens en dier, bestrijden van deze rups is dan ook ten sterkste aan te raden. In dit artikel gaan we in op de bestrijding van de Eikenprocessierups, wat de Eikenprocessierups precies is en wat voor overlast de rups geeft.

De Eikenprocessierups, wat is het voor plaagdier?

Processierupsen verdelgen

Processierupsen vormen een eigen nest in een kluw en bestaan uit vervelingshuid, brandharen en uitwerpselen.

De Eikenprocessierups, of de processierups, Thaumetopoea processionea, is een vlindersoort uit de familie tandvlinders. De rups ontleent haar naam aan de sterke voorkeur welke deze heeft voor de Eik (boom). De rups is behaard met brandharen, deze haren zorgen ervoor dat zodra deze in contact komt met de huid er een reactie ontstaat. Deze reactie bestaat uit een branderig jeukend gevoel en huidontstekingen. De jeuk en branderigheid en of verdere ontsteking van de huis zijn sterk bij deze rups, ook dieren zoals honden en katten ervaren huidirritatie bij aanraking van de rups. Het inademen van de haren kan in sommige gevallen dermate gevaarlijk zijn dat er zich een levensbedreigende situatie voordoet, mede hierdoor ziet men de rups als een plaagdier. De rups komt voor in grote delen van Europa (van Spanje tot Zweden en van richting het oosten tot in Rusland) ook in Israël en Jordanië komt de rups voor.

Overlast van de Eikenprocessierups

De Eikenprocessierups is een bijzonder vraatzuchtige rups. De rups doet zich ten goede aan voornamelijk jong blad en knoppen. De rups verplaatst zich vaak in groepen welke een dikke rij vormen een zogenaamde processie. De rupsen verplaatsen zich voornamelijk in de nacht, eten het blad van bomen bij voorkeur Eiken vrijwel volledig op met uitzondering van het skelet van het blad. In extreme gevallen eten ze de boom dermate erg aan dat de boom hierdoor sterft. De overlast bestaat naast uit het verlies aan blad, eventueel sterven van bomen ook uit de brandharen van de rups welke sterke reacties geven op de huid van mens en dier. Inademing kan in sommige gevallen fataal zijn vandaar dat men extra voorzichtig moet zijn met deze rups. De haren van de rups blijven vrij lang in de nesten en kunnen zelf nadat de rups weg is nog steeds voor overlast zorgen.

Bestrijding van de Eikenprocessierups

Attie 69 uit Enschede bestrijdt eikenprocessierupsen met vuur

De rups is te bestrijden met koolmezen welke de rups opeten, de tuin vriendelijk maken voor deze vogel kan de kans op de rups verminderen. Insectenhuizen ophangen welke de huisvesting van sluipvliegen welke de rups aanvallen. Ook vleermuizen eten de rups. Biologisch anti-rupsen gif kan ook ingezet worden tegen de rups. Eventueel kan ook verbranden een optie zijn om de rups te bestrijden. Zijn er erg veel jeukrupsen, dan is het verstandig de gemeente in te schakelen of een ongedierteverdelger in te schakelen. Deze zuigen vaak de rupsen en de haren op zodat de overlast verdwijnt. Welke aanpak u ook toepast, houd er rekening mee dat de haren vooral voor de ogen en luchtwegen gevaarlijk zijn. Huidirritaties zijn sterk raak de rups in geen geval aan.