085 - 051 6051

Ongedierte Preventie

De aanwezigheid van ongedierte is te voorkomen met ongediertepreventie. Voor bedrijven is ongediertepreventie een belangrijk aandachtspunt. Plaagdieren zijn een risico in de bedrijfsvoering en nemen een prominente plek in bij veel hygiënecodes. Ongediertepreventie is vereist voor bedrijven ten behoeve van de voedselveiligheid en hygiëne. Met name horeca, supermarkten, warenhuizen, farmaceutica krijgen hiermee te maken. Voor kwaliteitsmedewerkers, keukenpersoneel, logistieke medewerkers en operators is het een belangrijk onderdeel van hun werk om ongedierte en hun sporen tijdig te kunnen herkennen. Met basale bestrijdingsvaardigheden zoals bijvoorbeeld het zetten van klemmen zijn veel ongedierte al te voorkomen.

Ongediertepreventie training

Voor het voldoen aan de wettelijke eisen van de hygiënecodes HACCP, AIB, GMP en BRC is een Certificaat Plaagdierpreventie & Wetgeving nodig. De wetgeving vereist dat iedereen die in een levensmiddelenbedrijf werkt is geïnstrueerd op de basisvoorwaarden van deze wet- en regelgeving en ook is getoetst op aanwezige kennis. Typische onderwerpen kunnen zijn:

 • Nederlandse wetgeving;
 • Hygiënenormen voor productiebedrijven (HACCP, AIB, BRC, IFS, SQF, ISO-22000) en schoonmaak;
 • Risico’s en besmettingsbronnen;
 • Normen voor ambachtelijke bedrijven;
 • Basisvoorwaarden voedselveiligheid;
 • Ongedierte (biologische leefwijze) en hun sporen herkennen (signalering);
 • Plan van aanpak kiezen: is er externe hulp nodig? (risicoselectie);

Een typische training is een dagdeel en kost gemiddeld € 125 exclusief btw.

HACCP normering

Ieder jaar lopen 700.000 Nederlanders een voedselvergiftiging op. En dat hebben ze vaak zelf gedaan. De hygiëne in de eigen keuken is vaak verre van optimaal, zegt het voedingscentrum in deze video.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. De richtlijnen van de HACCP is een systematische aanpak met als belangrijkste doel het identificeren, evalueren en controleren van de (mogelijke) gevaren voor de voedselveiligheid.

De zeven kernpunten van HACCP zijn:

 1. Inventariseren van alle potentiële gevaren voor iedere (proces)stap;
 2. Vaststellen van de CCP (Critical Control Points) of kritische controlepunten: de punten in het proces waar het risico kan worden beperkt en beheerst;
 3. Stel normen en kritieke grenzen vast per kritische controlepunt (CCP);
 4. Leg vast hoe alle kritische controlepunten worden vastgelegd en gemonitord middels een controlesysteem;
 5. Bepaal per kritische controlepunt (CCP) welke correctieve acties moeten leiden tot herstel van de gestelde normering. Met een correctiesysteem legt u geconstateerde – en relevante afwijkingen vast;
 6. Verifieer regelmatig de werking van de HACCP aanpak met een periodieke check / controleprocedure;
 7. Gebruik een registratie- en documentatiesysteem en leg vast wat is aangepast en hoe.

Zie verder de website van Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid.

Kwaliteitsstandaarden BRC

BCR is de afkorting voor British Retail Consortium. Het is de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren, gevestigd in London,     dat kwaliteitsstandaarden heeft opgesteld voor leveranciers van levensmiddelen. Bekend zijn met name BRC Food voor de voedselveiligheid en BRC-IoP voor de makers van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. De BRC is vergelijkbaar met het Centraal Bureau Levensmiddelen. Volgens de BRC-kwaliteitsstandaarden moeten bedrijven een food defense plan opstellen en implementeren.

Kwaliteitsrichtlijnen AIB

AIB komt uit Amerika en staat voor American Institute of Baking. Opgericht in 1919 door de Amerikaanse groothandel en ambachtelijke bakkersindustrie met als doel om op procesniveau de voedselveiligheid te waarborgen met training en ondersteuning. AIB-inspecties, audits en trainingen helpen bedrijven om op het gewenste kwaliteitsniveau te komen. De basis van AIB is het vormen van GMP-teams: Good Manufacturing Practise. Verschillende medewerkers die elke dag bezig zijn in het productieproces nemen zitting in het team. Het AIB certificaat wordt wereldwijd erkend en wordt gezien als één van de strengste ter wereld.